Încep alegerile pentru Consiliul Superior al Magistraturii. Opt judecători au semnat o declarație comună de principii

0
Gratierea Si Modificarile Codurilor Penale Pe Masa Consiliului Superior Al Magistraturii 430089

Opt magistrați, printre care și doi clujeni- judecătorul Mihai Ștefan Ghica (Tribunal Cluj) și judecătoarea Roxana Dan (Judecătoria Cluj Napoca), candidați la alegerile Consiliului Superior al Magistraturii au semnat o Declarație publică de afirmare a unor principii comune prin care definesc la unison o serie de repere după care ar trebui să fie realizată gestionarea sistemului de justiție din România.

Din 28 aprilie 2022 încep în instanțe și parchete alegerile preliminare pentru cele 14 posturi de magistrați (9 judecători și 6 procurori) care vor fi membri în CSM pentru următorii 6 ani.

Miercuri, 27 aprilie 2022, Ana Maria Lucia Zaharia (Curtea Apel Bucureşti), Ramona Graţiela Milu (Curtea de Apel Braşov), Mihai Ştefan Ghica (Tribunalul Cluj), Gabriel Mustaţă (Tribunalul Constanţa), Voicu Ionel Puşcaşu (Tribunalul Hunedoara), Ancuţa Blanariu (Judecătoria Iaşi), Roxana Dan (Judecătoria Cluj-Napoca) și Natalia Gherman (Judecătoria Oradea) – candidaţi la alegerile pentru Consiliul Superior al Magistraturii au dat publicității:

Declaraţie publică de afirmare a unor principii comune

Pentru promovarea principiilor esențiale care reprezintă fundamentul profesiei de magistrat, din consecvență și atașament față de calități precum Independența, Integritatea, Demnitatea, Responsabilitatea, susținem un sistem de valori bazat pe următoarele repere:

1. Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să beneficieze de șansa unei reforme totale, a unui nou început, nu numai prin prisma înnoirii compunerii sale, ci și a transpunerii acestui deziderat asupra capacității sale administrative de luare a deciziilor, sens în care niciun membru actual nu ar trebui să își mențină, sub orice formă, atribuții directe sau indirecte legate de acest proces decizional (prin detașarea sa într-o funcție din aparatul tehnic sau de consilier personal).

2. Îndeplinirea cu bună-credință a obligației de a finaliza procedura de desemnare a președintelui CSM sau a vicepreședintelui reprezintă un aspect fundamental pentru conceptul de entitate colegială, astfel încât să nu se ajungă la situații de provizorat și incertitudine, precum interimatul funcției.

3. Membrii CSM trebuie să se opună ferm oricărei inițiative legislative care ar urmări să le acorde acestora un statut privilegiat, precum grade profesionale superioare fără parcurgerea procedurilor de drept comun, respectiv să nu se înscrie la astfel de proceduri care presupun organizarea prin intermediul Consiliului și care ar da naștere unor îndoieli legitime.

4. Creșterea transparenței activității CSM, ca și a celei individuale, a fiecărui membru, prin utilizarea mijloacelor existente (publicarea materialelor relevante pentru ordinea de zi, agenda activităților viitoare și trecute ale membrilor CSM, rapoarte de activitate anuală și pe mandat etc.), precum și prin efortul susținut de a răspunde efectiv și în termen optim întrebărilor, solicitărilor și propunerilor primite în mod direct din partea magistraților sau a asociațiilor profesionale.

5. Încrederea corpului profesional și, în special, a magistraților care au ales un membru CSM la nivelul de jurisdicție de la care provine este esențială pentru menținerea reprezentativității, astfel că nicio procedură de revocare nu ar trebui să fie blocată sau tergiversată, iar rezultatul acesteia ar trebui respectat cu onoare și demnitate de către membrul CSM vizat.

6. Consultarea magistraților în orice probleme care vizează sistemul judiciar trebuie să fie reală, efectivă, realizată cu bună-credință (cu scopul de a afla opinia membrilor corpului profesional), iar dreptul de a-şi manifesta nemulţumirile faţă de iniţiativele care aduc atingere statutului sau independenţei magistraţilor este necesar a fi respectat.

7. Detașările în cadrul CSM ale magistraților trebuie să devină cazuri excepționale, iar în situația în care atribuțiile postului ar impune recurgerea la acestea, să se bazeze pe o procedură transparentă, care să cuprindă un anunț detaliat, cu indicarea atribuțiilor specifice funcției, stabilirea unor criterii de desemnare, după modelul ocupării prin detașare a posturilor de formator INM/SNG. De asemenea, detașarea unor persoane care activează în alte ministere în cadrul CSM, pe diverse funcții, trebuie evitată, mai ales în situații ce pot ridica îndoieli cu privire la circumstanțele în care este dispusă (relații de prietenie apropiată cu un membru CSM, raporturi de subordonare față de servicii secrete etc.).

8. Dreptul la diurnă, cât timp este prevăzut de lege, trebuie exercitat cu bună-credință, evitându-se situații criticabile, în care membrul CSM ajunge să cumuleze un astfel de venit suplimentar, deși provine de la instanțele din București sau beneficiază de decontarea chiriei în București ori are domiciliul la o distanța scurtă care îi permite transportul personal.

9. Exercitarea dreptului de asociere, indiferent de funcția deținută în cadrul unei asociații profesionale a magistraților, nu poate influența activitatea de membru al CSM, la momentul validării fiind necesară încetarea raporturilor asociative și desfășurarea unor relații de cooperare loială cu toate asociațiile profesionale.

10. Încetarea, în cazul desemnării ca membru ales în CSM a unui magistrat cu funcție de conducere, a practicii suspendării mandatului funcției de conducere și a ocupării acesteia pe o perioadă de 6 ani prin delegări succesive, sens în care remediul de lege lata este reprezentat de actul demisiei din funcția de conducere, imediat după validarea mandatului și alocarea postului pentru ocupare conform legii.

Încrezători în capacitatea de a identifica în proiectele noastre obiectivele comune sau pe cele care merită să devină comune, astfel încât să putem imprima, prin concentrarea eforturilor noastre, o nouă viziune în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, considerăm că aceste repere sunt esenţiale pentru reformarea acestuia.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.