Poliția Locală Turda somează abuziv asociațiile de proprietari să întrețină spațiile verzi

0
Supercom Vegetale

Poliția Locală Turda a somat o asociație de proprietari de pe strada Amurgului 30 să asigure toaletarea/tăierea vegetației din perimetrul asociației și a amenințat cu aplicarea unor amenzi de la 400 la 2500 de lei, după caz.

Măsura este una abuzivă, în condițiile în care Curtea de Apel Oradea a arătat într-o hotărâre definitivă și irevocabilă faptul că stabilirea unor obligații în sarcina asociațiilor de proprietari de întreținere a zonelor verzi se supune aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condițiile legii, împreună cu modalitățile de efectuare a contribuției cetățenilor și cu întinderea acesteia”.

Incidentul a fost relatat de către publicația locală TurdaNews și a avut loc la 10 mai, dată la care somația a fost făcută. Potrivit publicației locale, în HCL 199/2020, invocată de polițiști, nu se regăsește nicio obligație de genul ”să asigurați toaletarea/tăierea vegetației și igienizarea zonei din perimetrul asociației/gospodăriei”. Iar multe asociații/cetățeni întrețineau spațiile verzi pe cheltuiala lor, prin sistemul binecunoscut de contribuție financiară ”mână de la mână”.

Deasemenea, Hotărârea Consiliului LOcal 165/30.09.2021, privind aprobarea Regulamentului de administrare și întreținere a spațiilor verzi publice situate în intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Turda arată într-o anexă faptul că ”întreținerea spațiilor verzi se asigură de proprietarii sau administratorii acestora” (art. 14). Însă, la articolul 27, apare mențiunea că aceste spații verzi de lângă blocuri, pot fi întreținute și de către asociații, în anumite condiții:

Art. 27 ”Autoritatea publică locală încheie protocoale privind întreținerea următoarelor spații: a) spațiul public existent în zona cvartalelor de blocuri pentru asociațiile de proprietari.

Încheierea acestor protocoale este menționată la alineatul 2:

”Spațiile verzi publice specificate la alineatul 1 litera (a)se preiau de către asociațiile de proprietari din Municipiul Turda, în vederea întreținerii.”

Politică și Putere a atras atenția încă din 2021 cu privire la prevederile abuzive ale hotărârii Consiliului Local. Curtea de Apel Oradea a precizat într-o sentință definitivă că impunerea unor obligații de întreținere a spațiilor verzi asociațiilor de locatari se poate face doar prin referendum local.

”Contrar opiniei instanței de fond, instanța de recurs apreciază că întreținerea spațiilor verzi publice aferente locuințelor de tip condominiu, se încadrează în obiectivul stabilit de art. 12 al. 1 lit. f., întrucât se află amplasate într-un cartier construit și locuit, terenul este fără clădiri și neîngrădit, chiar dacă are plantată vegetație. Pentru a stabili în sarcina asociațiilor de proprietari această obligație, instanța reține că era obligatorie însă respectarea prevederilor art. 13 din OG nr. 21/2002, potrivit cărora obiectivele stabilite de consiliile locale potrivit art. 12 se supun aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condițiile legii, împreună cu modalitățile de efectuare a contribuției cetățenilor și cu întinderea acesteia”, se arată în motivarea Curții de Apel Oradea.

În 2021, șefa serviciului Administrației Public Locală, de atunci, Ifitme Ursula declara în plenul ședinței Consiliului Local că semnarea protocoalelo de preluare a spațiilor verzi nu este obligatorie.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.