Cum se modernizează Piața Centrală.  Municipiul Turda organizează o consultare publică cu date incomplete

0
Piatacentru

Municipiul Turda a anunțat o consultare publică privitoare la modernizarea Pieței Central,  care va dura în perioada 24.04.2023 – 20.05.2023. Planul Urbanistic de Detaliu este prezentat pe site-ul Primăriei Turda, în secțiunea Anunțuri și poate fo consultat AICI.

Documentația de urbanism a Primăriei urda este însă incompletă. Potrivit legii, pe site-ul Primăriei Turda trebuiau prezentate și piesele scrise ale PUD-ului, astfel încât lumea să înțeleagă desenele de pe planșele arhitecților.

Consilieril Soran Chevereșan din cadrul Primăriei Turda care îndeplinește prin delegație funcția de arhitect șef susține că piesele tehnice ale PUD-ului nu există pentru consultare publică deoarece acum se prezintă niște informații preliminarii elaborării PUD-ului. Chevereșan a admis că proiectantul ar putea redacta un material scris explicativ și a cerut ca solicitarea să fie făcută printr-o adresă transmisă Primăriei Turda.

De fapt, legea și ministerul administrației, care a emis normele privitoare la consultarea populației în cazul aprobării planurilor de urbanism arată altceva. Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentaţiilor de urbanism prevede la art. 19 faptul că detalierile din PUD se fac în baza unui studiu de specialitate iar documentația trebuie să conțină și piese scrise. Normele sunt completate de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu, Indicativ G M 009 – 2000.

O adresă a ministerului de resort precizează că documentațiile de urbanism trebuie să conțină piese scrise.

Planul urbanistic de Detaliu (P.U.D.) cuprinde reglementări specifice detaliate pentru zona studiată, conform prevederilor legii, structurate în piese scrise şi desenate. Planul de urbanism de detaliu se elaborează în format analog şi digital (piese scrise şi desenate) pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecţie stereografică 1970.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a confirmat pentru Politică și Putere faptul că documentația Primăriei Turda nu este completă.

02 Panou Afisaj Pud Piata Agro Centru Republicii 28 Mun Turda Page 0001

Politică și Putere redă mai jos clarificările ministerului.

Ordinul nr. 176/N/2000 de aprobare a reglementării tehnice – Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul – cadru al planului urbanistic zonal,  indicativ GM-010-2000 are doar caracter de îndrumare în elaborarea documentațiilor de urbanism de tip PUZ, întrucât este anterior Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completărilemulterioare. Consultarea populației se face conform Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, singura metodologie de informare și consultare a publicului cu privire la documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului în vigoare, aprobată și publicată în Monitorul Oficial. (pentru PUD se aplică reglementările din Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu, Indicativ G M 009 – 2000- NR)

Totodată, în conformitate cu art. 2 din Ordinul MDRT nr. 2701/2010, autoritățile administrației publice locale au obligația elaborării și aprobării Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului. Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentaţiilor de urbanism prevede la art. 21 următoarele:

”(1) Procesul elaborării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism implică parcurgerea următoarelor etape:

a) inițierea elaborării documentațiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism;

b) contractarea elaborării documentației în condițiile legii;

c) elaborarea studiilor de fundamentare;

d) elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate;

e) elaborarea formei preliminare a documentației de amenajare a teritoriului sau

de urbanism;Nota redacției: elaborarea formei preliminare a documentației conține piesele scrise, descrise mai sus, astfel susținerile consilierului Soran Chevereșan din cadrul Primăriei Turda cum că nu există piese scrise anterioar formei definitive a PUD-ului e o afirmație falsă.

f) obținerea de avize și/sau acorduri;

g) redactarea finală a documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism –

cu introducerea tuturor observațiilor din avize și/sau acorduri;

h) aprobarea propunerii de documentație de amenajare a teritoriului sau de urbanism de către autoritatea administrației publice locale competente;

i) asigurarea caracterului public al documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism aprobate, conform legii.

(2) Informarea și consultarea populației se realizează potrivit cap. IV secțiunea a 6-a din Lege și Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.701/2010, cu modificările ulterioare.

Așadar, noțiunea de ”PUZ preliminar” reprezintă forma inițială a ”PUZ-ului propriu zis” ce urmeaz a fi modificată atât în urma consultării populației (25 de zile calendaristice) cât și în urma parcurgerii procesului de obținere a avizelor și/sau acordurilor necesare aprobării.

După parcurgerea acestor etape, se redactează forma finală a documentației, ce cuprinde atât integrarea observațiilor primite urmare consultării publicului cât și a condițiilor din avizele și acordurile obținute. Autoritățile administrației publice responsabile cu aprobarea documentației are obligația informării publicului cu privire la rezultatele informării și consultării, iar în termen de 15 zile calendaristice de la încheierii perioadei de consultare are obligația să răspundă la observațiile și sugestiile publicului” se arată în nota explicativă a ministerului de resort.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.