De ce ar trebui să-și ceară scuze primarul municipiului Turda și funcționarii din Primăria Turda

0
Pmt Foto

Municipiul Turda și administrația primarului Cristian Matei continuă să sfideze unul din principiile fundamentale ale Uniunii Europene, acela referitor la dreptul la o bună administrare.

Dreptul de a fi bine și corect administrat este descris atât de art 41 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene dar și de Codul Reneual de procedura administrativa a Uniunii Europene. Prevederile europene sunt incluse și și în legislația fiscal-administrativă românească.

Ce prevede dreptul de a fi bine administrat?

Codului ReNEUAL de procedură administrativă a Uniunii Europene și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene recunosc dreptul de a fi ascultat de către autoritate înainte de luarea unei decizii, precum și dreptul celui administrat de a participa la luarea deciziei administrative.

Aceste drepturi sunt deja transpuse în legislația românească. Spre exemplu, atunci când Primăria sau Guvernul supun procedurii de dezbatere publică elaborarea și adoptarea unei legi, precum stabilirea taxelor sau impozitele locale sau aprobarea bugetului, se pune în aplicare tocmai acest drept garantat de UE, dreptul celui administrat de a fi ascultat de autoritatea care decide. Totodată, prin posibilitatea de a formula contestații și propuneri, se respectă dreptul oricărui cetățean de a participa la luarea decizie administrative. Dreptul cetățenilor de a consulta propriile dosare întocminte în diverse proceduri juridice și administrative ține de dreptul cetățeanului de a avea acces la motivarea deciziilor administrative ce îl privesc. Toate aceste principii țin de dreptul la buna administrare.

Potrivit articolului 39 din Legea Finanțelor Publice Locale la proiectul de buget al unei localități se pot formula contestații. Spre exemplu, dacă vrei să ceri să se mute bani de la borduri ca să ți se asfalteze strada, legea îți permite să faci o contestație la buget, odată ce bugetul e afișat public. Proiectul bugetului local, însoțit de raportul ordonatorului principal de credite și de contestațiile depuse de locuitori, este supus aprobării Consiliului Local, de către ordonatorii principali de credite, care sunt de primarii. Legea spune că în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget, Consiliile locale se pronunță asupra contestațiilor și adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, și pe anexe.

Ce a făcut Primarul Turzii și gașca lui politică

Deși am depus contestație la bugetul local pe anul 2023 în data de 19 ianuarie 2023, Primăria Turda nu a comunicat numărul de înregistrare al petiției decât la data de 31 ianuarie 2023, după ce am sunat ca să cer numărul de înregistrare. Acest mod de a proceda nu s-a întâmplat doar în cazul meu. Sunt multe relatări ale unor cetățeni ce nu au primit un număr de înregistare la cererea lor depusă la Primăria Turda.

Dacă știți vreo situație în care cererea voastră a fost ignorată sau declarată pierdută și nerezolvată chiar vă rog să lăsați un comentariu pe Facebook, la acest articol. Doar dacă sesizăm astfel de fapte public și se crează o presiune publică, putem spera că lucrurile se vor îndrepta.

Deși trebuia să prezinte contestația depusă, odată cu bugetul și anexele la buget, primarul Cristian Matei, în calitate de ordonator de credite a refuzat să facă acest lucru. Contestația nu a fost prezentată odată cu aprobarea bugetului, la punctul respectiv de pe ordinea de zi iar Consiliul Local Turda nu s-a pronunțat asupra ei.

4adresa-inaintare

În Adresa de înaintare a bugetului pe anul 2023, către Consiliul Local, Primarul Turzii nu a inclus și contestația la buget deși în lege se specifică cu claritate această obligație ”proiectul bugetului local, însoțit de raportul ordonatorului principal de credite și de contestațiile depuse de locuitori, este supus aprobării autorităților deliberative, de către ordonatorii principali de credite”- se arată în Legea 273/2006, privind finanțele publice locale

Prin contestația formulată am cerut redistribuirea unor bani de la studiile de fezabilitate către capitolele bugetare de sănătate și învățământ, pentru pregătirea profesională a medicilor și pentru testarea gratuită a populației. Deoarece era rușinos să voteze împotriva unor astfel de propuneri, primarul și funcționarii publici servili au făcut o invenție. Au prezentat contestația mea la buget la rubrica de interpelări, de la sfârșitul ședinței Consiliului Local. Astfel nu doar că au minimalizat demersul meu ci au încălcat și principiile europene privitoare la buna administrare.

Ginel Calugar Foto
Ginel Călugăr, directorul din Primăria Turda care crede că el reprezintă Consiliul Local

” Autoritățile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget, potrivit alin. (4), se pronunță asupra contestațiilor și adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, și pe anexe” – Legea 273/2023”.

Cum au încercat să înșele legea?

Au votat bugetul local la pachet, claie peste grămadă, toate capitolele și subcapitolele la un loc. Să voteze bugetul pas cu pas, așa cum cerea legea, le-ar fi dat dureri de cap și oboseau, plus că poate se mai prindea și Opoziția de una-alta.

A mutat prezentarea contestației mele la punctul de interpelări, ca să nu mai poată Consiliul Local să se pronunțe asupra cererilor formulate.

De ce a făcut asta? De rușinea că ar fi obligați să voteze politic împotriva banilor pe care i-am cerut pentru medici, pentru persoanele bolnave, că ar fi ajuns să voteze împotriva educației și împotriva părinților cu copii la creșă. Au făcut asta pentru că pot.  

Deoarece consider că Primarul Turzii Cristian Matei și Consiliul Local Turda mi-au încălcat dreptul la bună administrare, garantat de art. 41 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene și drepturile garantate de Legea 273 a finanțelor publice locale, am dat în judecată Municipiul Turda.

Aștept ca primarul Turzii, Cristian Octavian Matei sau funcționarul responsabil din Primăria Turda să-și ceară scuze, printr-o scrisoare, pentru încălcarea dreptului de a fi bine administrat în conformitate cu prevederile Codului european al bunei conduite administrative elaborat de Ombusdmanul European, care arată la articolul 12 ” În cazul producerii unei erori care afectează în mod negativ drepturile sau interesele unei persoane, funcţionarul își va cere scuze pentru aceasta și va depune toate eforturile în vederea corectării într-o manieră cât mai oportună a efectelor negative datorate erorii sale și va informa persoana respectivă cu privire la orice drepturi de atac, în conformitate cu articolul 19 din cod ”

Sper că voi câștiga procesul, astfel ca la anul,oricine care dorește să poată formula contestații la bugetul local, dacă va considera că e cazul, fără riscul de a fi desconsiderat de Primăria Turda.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.