DREPT LA REPLICĂ al SC Salina Turda SA, privitoare la majorarea tarifelor la Durgău

0
Drept La Replic Al Sc Salina Turda Sa Privitoare La Majorarea Tarifelor La Durg U

Politică și Putere va publica mai jos dreptul la replică al conducerii SC Salina Turda SA cu privire la majorarea tarifelor de intrare la ștrandul Durgău.

Politică și Putere a susținut și susține că majorarea tarifelor de acces la ștrandul Durgău de către conducerea Salinei Turda este nelegală, deoarece activitatea ștrandului Durgău stă sub incidența HG 71/2002 privind administrarea domeniului public și privat. În dreptul la replică de mai jos, veți citi faptul că ” tarifele referitoare la Salina Turda S.A se includ în aceste planuri de management ale societății și acestea vor fi aprobate de Consiliul de Administrație” rezultând faptul că planurile de management vor fi aprobate, în viitor.

Politică și Putere va continua să solicite clarificări Salinei Turda și să comunice actul administrativ prin care au fost majorate tarifele la ștrandul Durgău.

Mai jos, puteți citi dreptul la replică al SALINEI Turda.

”În baza informațiilor apărute în mediul virtual, informații cu caracter denigrator, având ca unic scop dezinformarea publicului, conducerea Societății Salina Turda SA formulează următorul răspuns, ca drept la replică, fundamentat legal.

Cu privire la legalitatea aprobării tarifelor practicate de Societatea Salina Turda SA pentru punctul de lucru Ștrand Durgău se impun a fi clarificate următoarele:

– având în vedere faptul că SALINA TURDA S.A este o societate pe acțiuni, ea este o persoană juridică cu capital integral de stat având ca acționar unic Municipiul Turda, aceasta este guvernată și de prevederile Legii 31/1990 privind Societățile. 1) În ceea ce privește reglementarile din Legea 31/1990, potrivit art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administrație este competent să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societătii, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

De asemenea, conform actului constitutiv al Societății Salina Turda SA, Consiliul de Administrație are atribuții depline cu privire la conducerea și administrarea societății. Având în vedere acestea, și faptul că un plan de management aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă cadrul legal de reglementare a activității societății, viziunea și misiunea societății, obiectivele fundamentale, indicatorii economico-financiari și criteriile de performanță ale Societătii Salina Turda SA, rezultă că inclusiv tarifele referitoare la Salina Turda S.A se includ în aceste planuri de management ale societății și acestea vor fi aprobate de Consiliul de Administrație.

Mai mult, între Societatea Salina Turda și Municipiul Turda există încheiat un contract de Administrare în baza căruia dreptul de folosință asupra bunurilor inclusiv asupra Ștrandului Durgău a fost transferat către Salina Turda S.A, acest drept include și posibilitatea de a stabili măsuri de valorificare a lui. Astfel, potrivit dispozițiilor Art. 868 din Codul Civil, titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege (sn) și, dacă este cazul, de actul de constituire. Acest drept de folosință sprijină realizarea scopurilor pentru care Salina Turda SA își desfășoară activitatea.

În cazurile în care aceste bunuri sunt obiect al dreptului de administrare, titularul, adică Salina Turda S.A poate culege fructele produse, în cazul de față încasarea tarifelor fiind percepută precum culegerea fructelor civile. În concluzie, pentru Societatea Salina Turda S.A care are, prin natura sa, un scop lucrativ, fructele civile intră în proprietatea privată a acesteia și vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activiității sale și pentru obținerea de profit.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.