Peste 1,1 milioane de lei cheltuiți netransparent la serviciul public de apă și canalizare din Turda

0
Apa De Ploaie 696x522

Redevența pe care Compania de Apă Arieș trebuia să o plătescă municipiilor și comunelor din aria de operare a fost cheltuită netransparent pentru mai bine de un deceniu. Sute de mii de lei anual au fost păstrate în conturile operatorului de apă și nu au fost transparent justificate, în ultimele două decenii. Neregulie au fost sesizate de către Curtea de Conturi care a dispus corectarea lor, dar ulterior lucrurile au fost băgate sub preș.

La punctul 3 din documentul atașat la pagina 4, la sfârșitul articolului găsiți neregulile descrise pe larg de către Curtea de Conturi în urma controlului efectuat la Primăria Turda.

În documentul de mai jos, transmis de Compania de Apă Arieș găsiți sumele gestionate netransparent și cu încălcarea legii.

file-00206b4e6b47220408121843

Potrivit legii și Contractului de Delegare al Serviciului Public de Apă Canal de la Turda, Compania de Apă Arieș era obligată să plătescă anual o redevență pentru faptul că folosea sistemul de alimentare cu apă, adică pentru că folosea țevile și infrastructura. Ca să înțelegeți mecanismul, putem spune așa : fiecare localitate este proprietara sistemului de apă și canalizare care e parte a domeniului public. Când se acordă dreptul de explotare a serviculuii de apă și canalizare se dă și dreptul de folosință asupra acestor rețele. Pentru acest drept de folosință a rețelelor de apă și canal se plătește o așa numită redevență. Aceasta este stabilită la valoarea de amortizare a bunurilor concesionate.

Asta prevede și Contractul de Delegare a serviciului de apă de la Turda. Această redevență ar fi trebuit să crească anual, de la an la an, cu cât se finalizau mai multe investiții. trebuia îndeplinită însă niște condiții: ca investițiile să fie predate localităților, să fie înscrise în domeniul public apoi să fie încredințate operatorului pentru exploatare. Redevența trebuia plătită anual, anticipat în termen de 60 de zile de la începutul anului. Primăriile aveau obligația să evidențieze acești bani în bugetul local, în categoria de operațiuni ”Venituri din concesiuni și închirieri”, cod indicator 30.02.05 .

Primăriile aveau obligația să vireze înapoi redevența către Compania de Apă, într-un cont denumit Fondul de întreținere și dezvoltare constituit într-un cont distinct purtător de dobânda la o banca comercială, la nivelul operatorului, potrivit prevederilor art. 3, alin. (1) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 198/2005.

Din acel cont IID se pot asigura doar anumite categorii de plăți. Spre exemplu nu se poate plăti o rată de leasing la o mașină.

În anul 2016, administrația locală de la Turda constantă că ani la rând Compania de Apă nu a plătit redevența destinată localităților. În disperare inventează o soluție, care este însă una ilegală.

Compania de Apă Arieș mută anual sute de mii de lei dintr-un buzunar în altul

Din iunie 2017, Compania de Apă Arieș virează sumele provenind din redevențe în fondul IID cu înștiințarea fiecărei localități din Asociația de Dezvoltare. Metoda a fost aprobată de către ADI Apa Vării Arieșului prin Hotărârea ADI cu numărul 1/15.06.2017. Prin Actul adițional la Contractul de Delegare, din data de 15.06.2017 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare încheiat între Asociația de dezvoltare intracomunitară ”Apa Văii Arieșului” în calitate de autoritate delegantă și Compania de Apă Arieș SA s-a hotărât modificarea art. 9 din contractul de delegare dispoziții speciale – partea comună astfel: ”…pentru a scurta mecanismul de circulație al fondurilor și pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare a împrumuturilor și realizarea de investiții din surse proprii, Autoritatea Delegantă este de acord ca sumele reprezentând redevența datorată de Operator către UAT-uri precum și întregul profit de distribuit după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, să fie vărsat direct în fondul IID”. Măsura a fost considerată nelegală de către Curtea de Conturi a României prin Decizia nr.24/30.07.2021, privitoare la auditul financiar al Primăriei Turda. Raportul de audit al Curții de Conturi arăta că banii din redevență trebuiau virați într-un cont dinstinct, deschis la o bancă comercială, purtător de dobândă.

Hotărârea prin care ADI AVA a decis uniltareral mutarea redevenței direct în buzunarul Companiei de Apă, fără a mai fi înregistrată în contabilitatea bugetelor locale este ilegală deoarece nu are la bază un mandat expres al Consiliilor Locale. În mod normal, redirecționarea banilor din bugetele localităților către fondul de investiții al Companiei de Apă Arieș trebuie făcut prin hotărâre de Consiliu Local și cu lista de investiții aferentă. Așa s-a procedat în trecut.

Lăsând pur și simplu banii în conturile Companiei de Apă, administrația locală nu are un control clar a cheltuielilor acoperite din acea sumă.

Vă spuneam că redevența ar trebui să crească anual odată cu înregistrarea de noi investiții. Redevența se regăstește în sumă mică și tariful de apă care de altfel cuprinde orice cheltuială a Companiei de Apă.

În 2019-2020, compania avea investiții finalizate de peste 98 de milioane de lei dar care nu erau predate localităților. Dacă ar fi să fie predate, redevența ar crește, costurile prețului la apă ar crește iar așa numitele performanțe financiare ale operatorului de apă ar fi mai greu de atins. La fel și bonsurile pentru managementul performant. Curtea de Conturi a cerut Companiei de Apă să demareze procedura de înregistrare a investițiilor iar operatorul susține că procedura e în curs de rezolvare.

Curtea de Conturi a constatat nelegalitatea dar lucrurile au fost băgate sub preș

Nu au fost respectate principiile contabilității de angajamente, respectiv, nu au fost înregistrate în evidența contabilă drepturile de încasat constând în redevența datorată de Compania de Apă Arieș SA, conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare și obligațiile de plată în momentul constituirii fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă. Din analiza categoriei de operațiuni ”Venituri din concesiuni și închirieri”, cod indicator 30.02.05 din anul auditat s-a constatat că entitatea nu a înregistrat în evidența contabilă redevența datorată de Compania de Apă ”Arieș” SA, conform prevederilor contractului de delagare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din data de 21.09.2007 și obligația de plată în Fondul de întreținere și dezvoltare constituit într-un cont distinct purtător de dobânda la o banca comercială la nivelul operatorului, potrivit prevederilor art. 3, alin. (1) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene În conformitate cu prevederile art. 4 din Normele de aplicare a OUG nr. 198/2005, unitatea administrativ teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau judeţene, după caz, cel puţin egale cu: vărsămintele din profitul net de la regia autonomă de interes local sau judeţean care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene; dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene; redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţii comerciale care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene; impozitul pe profit plătit de operator unităţii administrativ-teritoriale; dobânzi aferente disponibilităţilor Fondului IID; TVA-ul plătit din Fondul IID şi recuperat ulterior de la bugetul de stat, în maximum 30 de zile lucrătoare. Alimentarea contului deschis, potrivit art. 6 din Norme și art. 9, pct. 9.1 – Dispoziții speciale, parte integrantă a contractului de delegare, se efectuează de către unitatea administrativ-teritorială în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor datorate de către operator. Prin Actul adițional din data de 15.06.2017 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare încheiat între Asociația de dezvoltare intracomunitară ”Apa Văii Arieșului” în calitate de autoritate delegantă și Compania de Apă Arieș SA s-a hotărât modificarea art. 9 din contractul de delegare dispoziții speciale – partea comună astfel: ”…pentru a scurta mecanismul de circulație al fondurilor și pentru a asigura eficientizarea procesului derambursare a împrumuturilor și realizarea de investiții din surse proprii, Autoritatea Delegantă este de acord ca sumele reprezentând redevența datorată de Operator către UAT-uri precum și întregul profit de distribuit după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, să fie vărsat direct în fondul IID”. Prin aplicarea acestor modificări, care contravin prevederilor legale menționate mai sus, UATM Turda nu a evidențiat în contabilitate sumele virate în fondul IID de către operator cu titlu de redevență și nici obligația de plată, care se constituie doar în momentul încasări acestora de la operator, efectuarea de compensări fiind interzisă. Potrivit cerințelor principiului contabilității de angajamente, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidentele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.

decizie-turda-1

Actele normative încălcate:

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

art. 13 și art.16:

OMFP nr. 1917/2005 de aprobare a Normelor Metodologice privind organizarea și

conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și

instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, cap. II pct. 2.7.1.1

și cap. III pct. 2.1.3. și pct. 3.2.;

OUG nr. 198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de

întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor

publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu

modificările și completările ulterioare, art. 2, Anexa art. 3 alin.(1), (2) și (3), art. 4 alin. (1) și (2);

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare, art.23, alin. (2), lit. b).

Abaterea de la legalitate și regularitate este prezentată detaliat la pct. 3.1 din Procesul

verbal de constatare înregistrat la Camera de Conturi Cluj sub nr. 15224 din data de 01 iulie 2021 și la entitatea verificată sub nr. 18793 din aceeași dată.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.