Primăria Turda întârzie cu aprobarea planului anual privind asistența socială

0
Prim Ria Turda Nt Rzie Cu Aprobarea Planului Anual Privind Asisten A Social

Administrația locală de la Câmpia Turzii va aproba în următoarea ședință a Consiliului Local un document obligatoriu pentru funcționarea serviciilor sociale. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale arată ce servicii sociale sunt asigurate, la ce costuri și care sunt costurile cu formarea profesională a anagajaților, pentru fiecare an bugetar. Metodologia este descrisă de lege, documentul trebuie să stea în consultare publică și trebuie trimis spre consultare și Consiliului Județean.

Primarul de la Câmpia Turzii o ia din nou înaintea omologului său de la Turda și supune spre aprobare acest document.

Potrivit legii, planul anual de acţiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea administrativ-teritorială, şi cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare.

Neadoptarea la timp a acestui document, anterior votării bugetului, poate constitui motiv de anulare în instanță a bugetului serviciilor de asistență socială, deoarece fundamentarea acestui buget se face în baza acestui plan de acțiuni.

”La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcţionare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înfiinţate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate şi sumele acordate cu titlu de subvenţie, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare”, se arată în lege.

”Noi am suspus acest document procedurii de consultare publică, deoarece e o obligație legală iar beneficiarii acestor ațiuni și servicii sociale sunt oamenii. În plus sunt incluse în forma acestui plan o serie de prevederi privind consultarea și informarea publică”, a explicat Dorin Lojigan.

Potrivit legii, la elaborarea planului anual de acțiune trebuie să se asigurare informărrea comunităţii iar elaborarea planului anual de acțiune se face cu consultarea reprezentanţilor șii organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.