Se fac abuzuri la adoptarea hotărârilor Consiliului Local

0
Poza

Partidul Mișcarea Populară Turda a denunțat ceea ce numește ” minciuna și abuzul clanului Matei” și suține că proiectul de zonare a localității a fost adoptat printr-o procedură ilegală. care vrea să impună majorarea taxelor și impozitelor pentru turdeni:

Nap

La ședința Consiliului Local din data de 27 decembrie au fost prezenți 19 din cei 21 de consilieri locali. Consilierii USR PLUS (3 consilieri) au anunțat că nu participă la dezbateri și vot la proiectul cu privire la rezonarea localității.

La vot, trebuia să fie o majoritate absolută pentru adoptarea proiectului lui Matei, care a vrut cu orice preț să majoreze taxele și impozitele turdenilor, prin rezonare iar majoritate absolută a Consiliului Local Turda înseamnă minim 11 consilieri din 21 de consilieri în funcție.

La numărarea voturilor, secretarul general al municipiului, Mărginean Mihaela a numărat 12 voturi iar președinta ședinței, Orbean Ioana (PNL) a anunțat în mod că sunt 12 voturi pentru;

Problema vine însă din faptul că două din cele 12 voturi provin de la 2 consilieri locali PNL care erau absenți. Secretarul general al municipiului Turda a anunțat că cei doi au trimis votul înainte pe whatsapp.

Adrian Nap, președinte PMP Turda:”Avem toate probele pentru mârșăviile pe care le-au făcut. Am realizat un video care demonstrează marea minciună și merită să-l urmăriți și să-l distribuiți, ca să afle toată lumea!Voi face tot ce-mi stă în putere pentru a opri această ticăloșie! Le vom arăta că nu pot face orice! Fiți alături de mine și de PMP Turda! Împreună îmvingem!”.

”Votul în absență” este abuziv și nu este reglementat de Codul Administrativ

Votarea în absență constituie un viciu de procedură și o încălcare a legii, susțin avocații contactați de Politică și Putere. ”Este o diferență între modalitate de vot, care poate fi și electronică și faptul că tu nu eși deloc la ședință. Este evident o procedură pentru care se poate invoca, în fața instanței de contencios, excepția de nelegalitate”, au explicat avocații.

Codul Administrativ nu prevede votul în absență și menționează explicit faptul că ședințele Consiliului Local se desfășoară în prezența consilierilor locali, prezență care permite o serie de verificări specifice deciziilor luate în organisemele colegiale, verificarea raportului de identitate între persoana împuternictă legal să voteze și cea care exercită votul, verificare cvorumului, verificarea majorității simple. A se vedea în acest sens prevederile art. 137 din Condul Administrativ: (1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.

Potrivit articolului 27 alin (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local, aprobat prin HCL 50/23.03.2021, ” Şedinţele consiliului local sunt publice. Acestea se pot desfăşura cu participarea fizică a consilierilor sau în sistem on-line”. Din actul normativ local ce completează Codul Administrativ rezultă fără echivoc că ședințele Consiliului local se desfășoară în prezența consilierilor locali, chiar dacă forma de prezență este una fizică sau online ( conectați în timp real la lucrările organismului colegial).

Potrivit art. 139 alin (4) Votul consilierilor locali este individual și se poate exprima prin mijloace electronice. Acestă prevedere se referă exclusiv la mijlocul tehnic de exprimare a votului și nu poate fi considerat drept o normă legală ce permite votul ”în absență”.

Obligativitatea prezenței consilierilor locali la lucrările ședinței Consiliului Local rezultă și din alte prevederi ale Codului Administrativ precum cea de la art. 137 alin (2) care arată că ”prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat” sau descrierea a ceea ce înseamnă ”majoritate simplă”- primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenţi la o şedinţă a organului colegial, cu condiţia îndeplinirii cvorumului;

Deasemenea, potrivit art. 139 alin (12) ” Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate”.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.