Câmpia Turzii anunță prima sesiune de finanțări nerambursabile. În 2021 se alocă 400.000 de lei

0
Campia

În perioada 07 iulie 2021 – 27 iulie 2021, Municipiul Câmpia Turzii lansează sesiunea I de depunere a proiectelor în vederea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2021, în baza Legii nr.350/2005; Legii nr.69/2000; Ordonanţei Guvernului nr.82/2001; cu modificările și completările ulterioare. Data limită de depunere a proiectelor de finanțare nerambursabilă este 27 iulie 2021, ora 16.00. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua de către Comisile de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare, în perioada 28 iulie 2021 –03 august 2021. Deciziile comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare, vor fi publicate pe site-ul și pe afișierul primăriei, urmând ca în perioada 4 august 2021 – 6 august 2021, solicitanţii să aibă posibilitatea depunerii de contestaţii. Soluţionarea contestaţiilor depuse se va face de către Comisiile de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii.

Termenul scurt de 15 zile de depunere a proiectelor este justificat prin faptul că perioada până la care se poate asigura finanțarea este 31 decembrie 2021.

Pentru susținerea unor proiecte culturale, sportive, sociale și religioase finanțate în baza regulamentelor de acordare a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr.41/2021 privind aprobarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2021, este de 400 mii lei, repartizată pe trei arii tematice: cultură – 100 mii lei; sport – 200 mii lei; social(culte) – 100 mii lei.

Municipalitatea din Câmpia Turzii a anunțat că procedura de finanțare a fost publicată și în Monitorul Oficial al României.

Documentațiile de solicitare a finanțărilor se întocmesc în conformite cu cerințele prevăzute în Regulamentele și în Ghidurile solicitanților, care pot fi accesate la adresele:

  1. https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-in-baza-legii-nr-350-2005-privind-regimul-finantarilor-nerambursabile-din-fonduri-publice-alocate-pentru-activitati-nonprofit-de-interes-general-2/
  2. https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-pentru-proiectele-de-activitati-sportive-in-baza-legii-69-2000/;
  3. https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-pentru-proiectele-de-cultele-in-baza-og-nr-82-2001-privind-stabilirea-unor-forme-de-sprijin-financiar-pentru-unitatile-de-cult-apartinand-cultelor-religioase-recunoscute-in-2/

și se vor depune la Registratura Primăriei Câmpia Turzii, situată în localitatea Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr. 2, după completarea cererilor online, care se găsesc la adresele:

  1. https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-in-baza-legii-nr-350-2005-privind-regimul-finantarilor-nerambursabile-din-fonduri-publice-alocate-pentru-activitati-nonprofit-de-interes-general
  2. https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-pentru-proiectele-de-activitati-sportive-in-baza-legii-69-2000-2

https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-pentru-proiectele-de-cultele-in-baza-og-nr-82-2001-privind-stabilirea-unor-forme-de-sprijin-financiar-pentru-unitatile-de-cult-apartinand-cultelor-religioase-recunoscute-in

Informații cu privire la procedura de selecție și evaluare a proiectelor pot fi obținute, în scris, la sediul Palatului Cultural „Ionel Floașiu” Câmpia Turzii, str. Piaţa Mihai Viteazul, nr. 8, Tel: (+40) 264 368362, Serviciul Cultură/Biroul Proiecte Culturale.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.