Victorie majoră pentru o familie din Tureni. Primăria obligată să asigure branșarea la rețeaua de apă-canal

0
Victorie Major Pentru O Familie Din Tureni Prim Ria Obligat S Asigure Bran Area La Re Eaua De Ap Canal

Primăria din Tureni a început de luni lucrările de realizare a unui racord de branșare la rețeaua de apă și canalizare pentru o familie din Tureni, după ce a fost obligată să facă acest lucru printr-o hotărâre definitivă a Curții de Apel Cluj.

Procesul dă câștig unei familii din localitate și este unul important procedural în raport cu autoritățile publice din zonă deoarece instanța recunoaște obligația autorităților de a asigura accesul nepreferențial la rețeaua de apă și canal.

Din 2016, o familie din Tureni a fost defavorizată de o decizie a primăriei din localitate care a refuzat să finalizeze lucrările de branșare la rețeaua de apă canal. Primăria a considerat că beneficiarii au fost ”dezinteresați” și nu au plătit la timp cheltuielile de branșare. În contrapartidă familia dezavantajată de decizia autorităților a susținut în instanță că a fost victima unui comportament abuziv și discriminatoriu al autorităților locale.

Încidentul a început în 2016 și s-a finalizat printr-o sentință definitivă, la finalul anului trecut.

Primărita Tureni le-a comunicat potențialilor beneficiari, locuitori ai satului Tureni (Cluj) că trebuie să plătească o tranșă de branșare la rețeaua de apă și canal. Anterior s-a încheiat și un contract cu Compania de Apă Arieș pentru realizarea lucrărilor de branșament, contract care a avut ca anexe o listă a beneficiarilor.

Reclamanta a achitat la primărie 2/3 din suma totală de 1.350 lei ce i-a fost comunicată, respectiv a achitat suma de 326 lei la data de 03.09.2015, suma de 350 lei la data de 25.11.2015 și suma de 200 lei la data de 03.06.2016, însă locuința sa nu a fost brașată la rețeaua de apă potabilă și canalizare, în condițiile în care au existat gospodării branșate în lipsa oricărei plăți anterioare executării lucrării. Observând că imobilele din vecinătate au fost branșate la rețeaua de apă și canalizare, familia discriminată de către Primprie s-a adresat instanței.

Conform art. 1 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, alimentarea cu apă și canalizarea este parte a serviciului comunitar de utilități publice înființat, organizat și coordonat de autoritatea administrației publice locale, în speță de Consiliul Local Tureni. Conform art. 7 din Lege, serviciile de utilități publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit exigențelor/cerințelor fundamentale, inclusiv accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public.

Conform art. 8 din Lege, autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice.

Conform art. 33 alin. (2) din Lege, operatorii de servicii de utilități publice, în speță Compania de Apă Arieș, au aceleași drepturi și obligații în raporturile cu autoritățile administrației publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori țara de origine din Uniunea Europeană.

Apoi, conform art. 7 alin. (1) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se înființează, se organizează și funcționează pe baza unor principii, între care și accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale.

Conform art. 11 alin. (3) din Lege, autoritățile administrației publice locale vor urmări cu prioritate realizarea inclusiv a obiectivului privind asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, iar conform art. 29 dreptul de acces nediscriminatoriu și de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor.

Instanța de judecată a decis că Primăria Tureni e obligată să realizeze branșarea familiei la rețeaua de apă canal și e obligată să încaseze diferența de bani pentru realizarea lucrărilor de branșare.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.