4,1 milioane de lei cheltuiți pentru o strategie privind eficiența Poliției Locale

0
4 1 Milioane De Lei Cheltui I Pentru O Strategie Privind Eficien A Poli Iei Locale

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Beneficiar lider de parteneriat, implementează începând cu data de 01.11.2019, proiectul „Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală” Cod MySMIS: 129988, Cod SIPOCA 722.

Parteneri în cadrul proiectului sunt Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Institutul Național de Administrație.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) și se încadrează în Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Proiectul se va implementa pe o perioadă de 20 de luni, în perioada noiembrie 2019 – iunie 2021 și are o valoare totală eligibilă de 4.119.881,72 lei, din care 3.460.035,79 lei valoarea eligibilă nerambursabilă FSE, 24.320,80 lei valoare nerambursabilă din bugetul național și 635.525,13 lei cofinanțare eligibilă.

Scopul proiectului îl reprezintă consolidarea capacității administrative a autorităților administrației publice centrale și locale cu atribuții în domeniul poliției locale și realizarea unui management eficient al resurselor pentru asigurarea unor servicii publice competitive și a unor reglementări de calitate în scopul creșterii gradului de satisfacție al cetățeanului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Asigurarea unui management eficient al carierei polițistului local prin îmbunătățirea cadrului legal incident poliției locale și clarificarea competențelor polițiștilor locali.
  • Îmbunătățirea sistemului de formare continuă și de perfecționare a pregătirii personalului din structurile de Poliție Locală.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  • Proiect de act normativ privind îmbunătățirea cadrului legal incident poliției locale elaborat;
  • Sondaj de opinie cu privire la percepția cetățenilor asupra furnizării serviciilor publice de către poliția locală realizat;
  • Studiu comparativ România/alte state UE cu privire la rolul și competențele Poliției Locale;
  • Document strategic privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local și plan multi anual de formare continuă pentru polițistul local din România aprobat la nivelul ministerului;
  • Ghid de proceduri de sistem și operaționale aplicabil structurilor de poliție locală.
Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.