Drept la replică al Primărie Turda privitor la datoriile către STP SA. Detaliază sumele, se scuză dar nu explică de nu s-au plătit la timp sentințele definitve

0
Stirile Primariei Foto

Primăria Turda, transmite un drept la replică privitor la datoriile copleșitoare la bugetului local către STP SA.

În principiu, Primăria susține că actuala administrație locală nu are nicio vină în ceea ce privește datoriile cumulate și dă vina pe administrația primarului Tudor Ștefănie. Cu toate acestea, puteți observa în textul Primăriei Turda, referiri la debite ulterioare anului 2016 și mențiuni privitoare la impunerea unor dobânzi penalizatoare pentru faptul că n-au fost duse la îndeplinire titlurile executorii.

Documentul administrației locale nu explică cine este funcționarul public care avizat juridic includerea într-o convenție de plată a unei taxe penalizatoare de 1% pe zi de întârziere, o prevedere defavorabilă Municipiului Turda.

Documentul nu explică de ce primarul în calitatea lui de ordonator principal de credite și care era obligat să aplice Hotărârea Consiliului Local 55/2019 precum și directorul economic al Primăriei Turda nu au respectat prevederile convenției ce prevedea plata în 30 de zile a debitelor datorate.

Deasemenea, autoritatea publică nu explică de ce primarul în calitatea sa de ordonator principal de credite nu a înștiințat oficial Consiliul Local despre eventuala imposibilitatea de plată a debitulului în termenul de 30 de zile prevăzut în Convenție deși se cunoștea sancțiunea amenzii penalizatoare de 1% pe zi de întârziere.

Prefectura Cluj a anunțat astăzi, în urma unei solicitări făcută de Politică și Putere, că lista datoriilor Primăriei Turda a fost trimisă Ministerului Dezvoltării. Lista datoriilor a fost solicitată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la nivel național, de la fiecare unitate administrativ teritorială, în parte.

Aveți mai jos textul integral al administrației locale care nu este semnat oficial.

Drept la replică- Primăria Turda

În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la informațiile eronate apărute în spațiul public care fac referire la debitele UAT Turda,ținând cont de prevederile legale, Municipiul Turda transmite următorul Drept la replică:

Ca prim aspect dorim să învederăm faptul că debitele menționate provin din contractul de concesiune cu STP SA încheiat în anul 2010. Mai mult decât atât, sumele pe care le vom prezenta în cele de mai jos nu sunt sentințe definitive, parte din ele fiind în curs de judecată.

Informațiile furnizate de mai multe partide politice locale fac referire la sentințe definitive, cu titluri executorii, în valoare de 35 milioane de lei, desi actuala administrație, condusă de primarul Cristian Matei, încă din 2016 întreprinde toate demersurile pentru a soluționa aceste litigii astfel încât să se obțină reducerea debitelor sau chiar anularea acestora. Ba mai mult, așa cum veți vedea în dosarul cu nr. 4257/117/2020, STP SA solicita despăgubiri pentru perioada contractuală care nu mai era în termen, încercând preluarea celor 20 de autobuze electrice în flota STP, lucru care era imposibil deoarece pentru obținerea fondurilor europene era absolut necesar înființarea unei companii de transport subordonată Consiliului Local.

Pornind de la aceste afirmații, așa cum am menționat în cele de mai sus, subliniem faptul că, marea majoritate a dosarelor sunt în etapă procesuală a fondului, iar pe rolul instanțelor de judecată se derulează o întreagă serie de litigii ce decurg în principal din executarea obligațiilor care rezultă din Contractul de transport public încheiat cu STP S.A., în anul 2010, în timpul fostei administrații, având ca primar, pe domnul Ștefănie Tudor. Astfel, cu privire la sumele menționate vă informăm că:

– Debitul în cuantum de 684.132 lei (inițial STP SA solicitând 1.812.948 lei însă reușindu-se reducerea acestuia la suma de 684.132 lei) reprezentând diferențe tarif la gratuități pentru categoriile de beneficiari prevăzuți de H.C.L. Turda nr. 186/2012 (cu excepția pensionarilor cu vârsta peste 65 de ani), aferente perioadei ianuarie 2015 – decembrie 2017 astfel cum rezultă din dosarul nr. 398/117/2018 aflat pe rolul Tribunalul Cluj.

-Debitul in cuantum de 1.996.191 lei (inițial STP SA solicitând 5.284.035 lei însă reușindu-se reducerea acestuia la suma de 1.996.191 lei) reprezentând diferențe tarif la gratuități pentru pensionarii cu vârsta peste 65 de ani aferente perioadei martie 2016 – aprilie 2018 astfel cum rezultă din dosarul nr. 2278/117/2018 aflat pe rolul Curții de Apel Cluj.

-Debitul în cuantum de 884.952 lei (inițial STP SA solicitând 2.342.520 lei însă reușindu-se reducerea acestuia la suma de 884.952 lei) reprezentând diferențe tarif gratuități pentru pensionarii cu vârsta peste 65 de ani aferente perioadei mai 2018 – martie 2019 astfel cum rezultă din dosarul nr. 3927/117/2019* aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.

-Debitul în cuantum de 272.834,50 lei (initial STP SA solicitând 720.214,42 lei însă reușindu-se reducerea acestuia la suma de 272.834,50 lei) reprezentând diferența de tarif gratuități aferente perioadei ianuarie 2018 – martie 2019 astfel cum rezultă din dosarul nr. 3928/117/2019* aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că debitul în cuantum de 3.838.109,5 lei este datorat STP SA în temeiul obligatiilor care rezultă din Contractul de concesiune nr. 4771/02.04.2010. (debitul total a fost redus de la aprox. 10.000.000 de lei la 3.838.109,5 lei, acesta reprezentând diferențe tarif gratuități pentru perioadele menționate și sunt datorate Societătii de Transport Public SA în temeiul Contractului de Concesiune nr. 4771/02.04.2010).

Creditorul Intervenient V. H. T. a solicitat executarea silită a unor părți din prezentele titluri executorii în temeiul unei cesiuni de creanță intervenite între acesta și STP SA: suma de 345.000 din suma totală de 684.132 lei stabilită prin Sentința Civilă nr. 2423/2019 pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 398/117/2018 și suma de 998.095 lei din suma totală de 1.996.191 lei stabilită prin Decizia Civilă nr. 411/2020 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 2278/117/2018, ceea ce totalizează o creanță totală în cuantum de 1.343.095,50 lei, creanțe ce se vor actualiza cu dobanda legală penalizatoare conform dispozițiilor titlurilor executorii, de la datele menționate în acestea și până Ia data plății efective.

Societatea de Transport Public SA a cesionat din debitul total de 3.838.109,5 lei, 1.343.095,50 lei către creditorul cesionar dl. V. H. T.

Astfel, sumele pentru care s-a solicitat bugetarea acestora sunt prevăzute în majoritatea lor în dosare nesoluționate definitiv.

Dosarul nr. 6229/117/2014, aflat pe rolul Tribunalului Cluj, în care Societatea de Transport Public S.A. are calitatea de reclamant-pârât, iar Municipiul Turda în calitate de pârât, obiect pretenții – diferență gratuități, 20.000.000 lei, termen de judecată 08.06.2022 – pentru administrarea expertizei, suma de 13.020.544 lei reprezintă prejudiciul pretins de STP pentru plata cu întârziere a subvențiilor, în urma activității de la punctul de lucru din Turda, pe perioada supusă expertizării aprilie 2012-martie 2019, a înregistrat un deficit de numerar de care a fost privată societatea la nivelul întregii activități în valoare totală de 13.020.544 lei (10.893.946 + 3.784.664 – 1.186.008 – 472.058) ce reprezintă 22,09% din totalul intrărilor de numerar de la punctul de lucru Turda în perioada expertizată. Dosarul este în etapa procesuală a fondului, în stadiul administrării probei cu expertiza contabilă, astfel că suma nu este datorată în prezent de către Municipiul Turda, nefăcând obiectul unei hotărâri judecătorești;

Dosarul nr. 3960/117/2020, aflat pe rolul Tribunalului Cluj, având ca părți Societatea de Transport Public S.A. – reclamant; Municipiul Turda – pârât, iar ca obiect Ordonanța de plată, pretenții în cuantum de 4.480.528 Ron, reprezentând penalități, majorate unilateral de către creditoare la suma de 24.647.681,4 lei, conform Conventiei nr. 597/29.03.2020 pentru eșalonarea debitelor stabilite prin decizia pronunțată în dosarul nr. 11647/117/2013, formulat pentru diferențele de tarif la gratuităţi pentru pensionari cu vârsta de peste 65 de ani, și dobânda legală pentru această sumă începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 20 decembrie 2013, pentru sumele aferente lunilor aprilie 2012 – octombrie 2013, și cu data introducerii cererii modificatoare, respectiv 16 februarie 2016, pentru sumele aferente perioadei noiembrie 2013 – februarie 2016:

-15.552.214,43 lei – STP, subscrisul este obligat la plata acestor sume menționate în Somația emisă la data de 11.02.2022 de către B. Ș. I. C., ce se pretind că decurg din Ordonanța nr. 698/2021 din 02.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 3960/117/2020*, pronunțată de Tribunalul Cluj, conform Convenției nr. 597/29.03.2019, încheiată între S.T.P. S.A. Alba Iulia cu Municipiul Turda, convenție ce ulterior a fost aprobată prin H.C.L. nr. 55/29.03.2019, prin care părțile au convenit ca pentru orice datorie din contractul nr. 4771/2010 și actele adiționale acestuia care nu a fost plătită de către Municipiul Turda la scadență să se perceapă o penalitate de 1% pe fiecare zi de întârziere începând cu a 31-a zi de la scadență până la plata efectivă și de asemenea, pentru orice sumă de plată stabilită printr-o hotărâre judecătorească să se perceapă o penalitate de 1%/ zi de întârziere în cazul în care Municipiul Turda nu plătește suma aferentă în decurs de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii și 9.089.467 lei –V.H– creanță actualizată, reprezentând debit menționat în Somația emisă la data de 01.02.2022 de către B. Ș. I. C., ce se pretind că decurg din Ordonanța nr. 698/2021 din 02.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 3960/117/2020*, pronunțată de Tribunalul Cluj, conform Convenției nr. 597/29.03.2019, încheiată între S.T.P. S.A. Alba Iulia cu Municipiul Turda, convenție ce ulterior a fost aprobată prin H.C.L. nr. 55/29.03.2019, prin care părțile au convenit că pentru orice datorie din contractul nr. 4771/2010 și actele adiționale acestuia care nu a fost plătită de către Municipiul Turda la scadență să se perceapă o penalitate de 1% pe fiecare zi de întârziere începând cu a 31-a zi de la scadență până la plata efectivă și de asemenea, pentru ori sumă de plată stabilită printr-o hotărâre judecătorească să se perceapă o penalitate de 1%/ zi de întârziere în cazul în care Municipiul Turda nu plătește suma aferentă în decurs de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Dosarul nu este solutionat definitv, aflându-se în etapă procesuală a cererii în anulare, dosar suspendat în prezent până la soluționarea dosarului nr. 5414/117/2020, aflat pe rolul Tribunalului Alba, cu prim termen de judecata la data de 17.05.2022.

Împotriva cererii de executare silită abuzivă demarată de către STP S.A. și V. H. au fost promovate o serie întreagă de contestații la executare și suspendări ale executărilor silite

Dosarul nr. 4257/117/2020, Tribunalul Cluj, având ca părți Societatea de Transport Public S.A. – reclamant; Municipiul Turda – pârât, iar ca obiect acțiune anulare act administrativ – acte administrative locale privind serviciul de transport public local, și despagubiri în care se solicită suma de 855.774 lei profit nerealizat prin neatribuirea contractului de transport public către STP.

Dosarul este în etapă procesuală a fondului, având urmatorul termen de judecată la data de 05.05.2022, astfel că suma nu este datorată în prezent de către Municipiul Turda, nefăcând obiectul unei hotărâri judecătorești;

Suma de 918.364,65 lei conform Convenției de eșalonare a debitului nr. 2672/26.01.2022, încheiată între Municipiul Turda și V. H., pentru eșalonrea debitului de 1.875.607,75 lei, statuată prin Sentinta Civilă nr. 2423/2019 pronunțată în dosarul nr. 398/117/2018 de către Tribunalul Cluj, Decizia nr. 168/2020 pronunțată în dosarul nr. 398/117/2018 de către Curtea de Apel Cluj, Sentința nr. 1901/2019 din data de 20.09.2019 pronunțată în dosarul nr. 2278/117/2018 de către Tribunalul Cluj, Decizia nr. 411/2020 din data de 15.05.2020 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 2278/118/2018, Încheierea pronunțată la data de 23.09.2021 în dosarul 5369/328/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Turda, Sentința civilă nr. 224/2021 pronunțată la data de 09.09.2021 în dosarul nr. 165/33/2021 de către Curtea de Apel Cluj.

Pe cale de consecință, împotriva executării silite a fost formulată contestație la executare, ce formează obiectul dosarului nr. 285/328/2022, aflat pe rolul Judecătoriei Turda, în care Municipiul Turda are calitatea de contestatoare, iar V. H. T. are calitatea de intimat, aceasta nefiind soluționată încă, al doilea termen de judecată fiind stabilit la data de 06.06.2022, fiind admisă suspendarea provizorie a executării silite.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.