Avertisment al Curții de Conturi către Consiliul Local Turda. Întârzie recuperarea prejudiciilor financiare de la Spitalul Turda

0
Spitalturda

Curtea de Conturi a României a avertizat Consiliul Local Turda că prejudiciile financiare pe care le-a identificat la Spitalul Municipal Turda în urma unei acțiuni de control în 2020 nu vor mai putea fi recuperate dacă nu se intervine instituțional. Avertismentul a fost transmis Consiliului Local Turda, forul care are în subordine Spitalul Municipal.

În 2020, Curtea de Conturi a constatat abateri financiar-contabile de peste 800.000 de lei și un prejudiciu de 14.000 de lei.

Raportul prin care Curtea de Conturi avertizează cu privire la faptul că nu se mai pot recupera prejudiciile constatate de auditori a fost emis în 19 ianuarie 2022. Acestui raport i-a urmat Decizia 57/1/21043 din 23.02.2022 prin care se acordă termen până la data de 30 iunie 2022 pentru demararea procedurilor legale de recuperare a prejudiciului.

”În vederea preîntâmpinării prescrierii dreptului la acțiune, vă atenționăm asupra obligației care vă revine în conformitate cu prevederile art. 33 alin (3) din Legea 94/1992, reupublicată privind stabilirea întinderii prejudiciului și întreprinderea demersurilor legale necesare pentru recuperarea acestuia”, se arată în Decizia Curții de Conturi.

Principalele abateri constatate în 2020 de Curtea de Conturi

Spitalul Municipal Turda nu a organizat și înregistrat în evidența contabilă sintetică și analitică contravaloarea serviciilor medicale asigurate pacienților spitalizați cărora leau fost aduse prejudicii sau daune sănătății de către alte persoane, valoarea acestor servicii medicale prestate de către spital în ultimii trei ani fiind în sumă de 148.634 lei.

A fost transferată nejustificat în contul de imobilizări corporale 212 „Clădiri,” din soldul contul 231 „Active fixe corporale în curs de execuție”, contravaloarea unor lucrări efectuate în cadrul obiectivului „RK – Reabilitare Pavilion central la Spitalul Municipal Turda” și alte cheltuieli aferente investiției, în condițiile în care proiectul nu este finalizat nici la această dată, iar pe de altă parte, lucrările au continuat în anul 2019 ca lucrări de reparații. Valoarea prejudiciului 673.000 lei

Curtea de Conturi a dispus, printre altele niște măsuri care nu au fost duse la îndeplinire de către conducerea Spitalului Municipal Turda.

 Stabilirea întinderii prejudiciului cauzat instituției prin plățile efectuate în cazul lucrărilor executate și luarea măsurilor pentru recuperarea acestuia în condițiile legii, împreună cu majorări de întârziere calculate conform Legii 500/2002;  Stabilirea întinderii prejudiciului cauzat entității, prin plata nejustificată a contravalorii unor cantități de lucrări mai mari decât cele care rezultă din proiectul tehnic elaborat pentru obiectivul de investiții „RK – Reabilitare Pavilion central la Spitalul Municipal Turda”, ca fiind aferente suprafețelor din teren și în absența unor documente care să ateste necesitatea suplimentării lor și luarea măsurilor pentru recuperarea acestuia în condițiile legii, împreună cu majorări de întârziere calculate conform Legii 500/2002

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.