Administratorii de blocuri avertizează că se dublează prețul la gunoiul menajer

0
Foto 122014 Colectare

Administratorii de blocuri din Turda se revoltă după ce autoritățile locale i-au anunțat că se vor dubla cheltuielile de salubritate menajeră. Potrivit unor informații colectarea de deșeuri menajere crește la 15 lei/persoană lunar, după ce acest preț a fost de aproximativ 8 lei/persoană, o sumă fixă ce a fost aprobată până la data de 31.12.2021.

Informațiile nu au fost confirmate oficial de reprezentanții companiei de salubritate

Inițial, contractul de delegare semnat cu Supercom SA prevedea pentru zona Turda un set de prețuri ce nu puteau fi indexate în primul an de contract. Pentru deșeurile reciclabile era un tarif de 419 lei/tonă, de 1,82 lei persoană/lună/ fără TVA iar prețul pentru deșeuri biodegradabile era de 315,49 lei/tonă fără TVA, respectiv 3,74 lei de persoană/lună fără TVA. Pentru mediul rural din zona Turzii, tarifele erau de 1,48 lei și 2,61 lei/ persoană pe lună fără TVA. În mod paradoxal, deși UE insistă pe reciclarea selectivă prin prețuri de încurajare, tarifele pentru deșeurile reciclate sunt mai crescute decât cele pentru deșeurile biodegradabile. Contractul de delegare mai avea o altă prevedere importantă referitoare la aplicarea tarifelor. Potrivit art. 10 alin 4 din contractul de delegare. Toate categoriile de deșeuri se cântăresc la momentul ridicării lor și se emite bon de cântar generatorului, tarifarea se va realiza pe baza bonurilor de cântar emise de la fiecare ridicare de deșeuri. În factura lunară pentru serviciul de salubrizare emisă pentru un generator vor fi incluse toate bonurile de cântar emise pentru acel generator în decursul lunii. Contractul nu descrie ca termen ce se înțelege prin generator de deșeuri, dacă acesta este considerat unitatea administrativ-teritorială sau este vorba de fiecare persoană juridică sau fizică, în parte. Dacă înțelesul ar fi acesta din urmă, asociațiile de proprietari ar trebui să primească bonuri de cântar la momentul ridicării gunoiului.

O serie de norme privitoare la răspunderile părților lipseau din contractul inițial. Investițiile în centrele intermediare de transport a deșeurilor care trebuiau finalizate de ADI Ecometropolitan Cluj puneau admistrația publică în culpă contractuală. Aplicarea prevederilor contractuale, tariful fix pe 12 luni și regulile stricte de stabilire a cantităților a făcut ca Supercom și autoritățile locală să recurgă la un compromis. S-a stabilit că până la finalulu anului 2022 se va aplica o metodă intermediară de stabilire a cantităților de deșeuri pentru utilizatorii casnici, prin cântărirea la destinație a deșeurilor pentru fiecare UAT, împărțirea cantităților pe nr de locuitori menționați în documentația de licitație și va fi aplicat un tarif tranzitoriu în sumă fixă de persoană/lună. Pentru utilizatorii non casnici, cantitățile ar fi urmat să fie aprobate prin cântărire și prin emiterea unui bon de confirmare în care se înscrie cantitatea efectiv colectată. Factura va fi emisă lunar iar contravaloarea acesteia va rezulta din cantitățile totale colectate care se înmulțesc cu tariful/kg. Principiile intermediare de stabilire a cantităților urmau să fie aplicate până la 31.12.2021.

Prin actul adițional la contract, lucrurile s-au lăsat în coadă de pește iar acest act menționează că ”se estimează că tarifele tranzitorii se vor aplica până la 12.12.2022. Actul adițional venea și cu noi tarife, diferite de cele inițiale de 514,51 lei/tonă deșeuri reciclabile urban, 401, 04 lei/tonă, deșeuri reziduale biodregradabile urban, 731,39 reciclabile/rural/tonă și 519,72 biodegradabile/rural/tonă, prețuri fără tva.

În același act adițional a fost stabilit un tarif fix persoană de 2,22 lei fără tva/lună deșeuri reciclabile ; 4,76 lei lună/persoană, deșeuri biodegradabile, rezultând un total plată de 8,3 lei pe pesoană/lună.

Înțelegerea privitoare la tariful fix urma să se aplice până la data de 31.12.2021.

Potrivit actului adițional, determinarea cantităților și respectiv a costurilor care vor fi tarifate se vor face potrivit prevederilor contractuale.

Anexa mai prevedea ceva important. Că dacă în urma semnării contractelor, Supercom va constata un număr de locuitori mai mic decât cel indicat în caietul de sarcini nu va putea formula nicio pretenție împotriva autorității publice.

Potrivit contractului cu Supercom SA, la această dată, generatorii casnici de deșeuri nu au un control asupra stabilirii cantităților la ridicarea deșeurilor, autoritățile publice nu răspund dacă numărul de locuitori e mai mic decât cel pe care l-au trecut în caietele de sarcini iar oamenii ajung să plătească un preț crescut la salubritate.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.