Proiecte de urbanism în consultare publică

0
Proiecte De Urbanism N Consultare Public

Primăria Turda anunță în temeiul prevederilor art. 7, alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, faptul că la nivelul municipiului Turda se află în procedura de elaborare, proiectele de hotărâre normative intitulate:

  • „proiect de hotărâre nr. 641/15.12.2021 privind aprobarea PUZ/RLU – Reactualizare PUZ și RLU aferent parc industrial și logistic 1-2, str. Trascăului FN – str. Monumentului FN și construire hală de producție, hală depozitare, clădire administrativă, spațiu tehnic, stație de tratare ape uzate, stație de pompare, casă poartă, drumuri, parcaje, platforme, bazin de retenție, totem publicitar, racorduri la utilități, acces în str. Trascăului și împrejmuire, str. Trascăului nr. 10, Municipiul Turda, Județul Cluj.”
  • „proiect de hotărâre nr. 642/15.12.2021 privind aprobarea PUZ/RLU –Construire spălătorie auto selfservice, construire hală cu spații tehnico-administrative, amenajări exterioare, împrejmuire proprietate, amenajări accese, branșamente și racorduri la utilități în Municipiul Turda, str. Clujului nr. 93 A.”

Textul integral al proiectului de hotărâre însoţit de raportul de specialitate şi referatul de aprobare poate fi accesat pe adresa oficială primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local/proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice. O copie a documentelorpărţi integrante din proiectul de hotărâre poate fi pusă la dispozitia celor interesaţi în baza unei solicitări în formă scrisă depusă la registratura ghişeului unic al primăriei, pentru Compartimentul Relația cu Consiliului Local al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, în intervalul 15.12.2021 – 27.01.2022, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

În contextul prevederilor art. 7, alin. 2 cei interesați pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce vor fi depuse la registratura ghişeului unic al Primăriei Municipiului Turda, în atenția domnului Chevereșan Soran Cătălin – arhiect în cadrul Primariei Municipiului Turda sau în atenția domnului Fântână Marin – șef Serviciu Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Turda, începând cu data de 16.12.2021 până în data de 29.12.2021 inclusiv.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.