Contractul de salubritate și apă trebuie aprobat în adunările generale de la bloc. Taxarea locatarilor nu se poate face altfel

0
Foto 122014 Colectare

Contractele de prestări de servicii publice atât pentru cele de apă canal cât și cele de salubriate, pentru asociațiile de proprietari, trebuie adoptate în ședințe de adunare generală, potrivit legii asociațiilor de proprietari, au explicat avocații consultați de Politică și Putere.

Motivul este acela că nu se pot factura servicii fără ca beneficiarii să fie înștiințați cu privire la tarifele practicate și cantitățile taxate.

Încasarea individuală a consumurilor de apă-canal și a costurilor de salubritate nu se fac oricum, de la sine, doar printr-o listă de consum afișată la ușa blocului, arată Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

În cazul consumului de apă canal, dacă există contorizare individuală, proprietarul are dreptul să beneficieze de o convenție individuală de plată semnată cu operatorul de apă-canal și asociația de locatari. Convenția individuală poate fi încheiată doar în cazurile în care există o contorizare individuală în imobil.

În situatia in care asociatia de proprietari este titulara contractului de furnizare/prestare servicii de utilitati publice, in vederea facturarii individuale, contractul de furnizare/prestare servicii de utilitati publice este insotit de conventii de facturare individuala anexe la acesta. Conventiile de facturare individuala se incheie in conditiile stabilite in legislatia specifica aplicabila fiecarui serviciu de utilitati publice.

Conventiile individuale de facturare a serviciului public de alimentare cu apa si cu energie termica incheiate intre furnizor si proprietarii din condominii in calitate de consumatori individuali, anexate la contractul de furnizare/prestare incheiat la nivelul asociatiei, se incheie și la solicitarea asociatiei de proprietari, in urma hotararii adunarii generale cu acordul scris al tuturor proprietarilor

Furnizorii serviciilor de utilitati publice sunt obligati sa dea curs solicitarii asociatiei de proprietari, iar proprietarii suporta toate costurile suplimentare generate de facturarea individuala a respectivului serviciu. Costurile suplimentare se includ in facturile lunare individuale. Desigur există riscul ca operatorul de apă-canal să umfle facturile și cu cheltuieli de facturare individuală, constituindu-și un venit suplimentar. Avantajul unor convenții individuale de facturare e acela că în cazul restanțierilor aceștia pot fi urmăriți legal direct de către furnizorul de apă și nu de asociație dar și faptul că beneficiarii pot urmări legal furnizorul de apă în cazul nerespectării furnizării serviciilor.

Deasemenea, serviciile de salubritate pot fi încasate de la proprietari doar în baza unor documente justificative, facturi, care să indice cantitățile și tarifele practicate. Un contract între asociația de locatari și operatorul de servicii publice nu îi este opozabil unui proprietar care nu l-a semnat. Aceste contracte trebuie aprobate în adunările generale și aduse la cunoștiința proprietarilor. Proprietarii trebuie să ceară aprobarea lor în Adunarea Generală a asociației, astfel încât clauzele să fie cunoscute”, au apreciat avocații consultați de Politică și Putere.

Recent, Supercom SA a început încheierea contractelor de salubritate în zona Turzii. Asociațiile de locatari ar urma să încheie aceste contracte dar semnarea lor nu se poate face legal fără ca aceste contracte să fie aprobate în adunările generale ale asociațiilor de proprietari.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.