Compania de Apă Arieș nu a organizat evidența contabilă a producției și distribuției de apă

0
Compania De Ap Arie Nu A Organizat Eviden A Contabil A Produc Iei I Distribu Iei De Ap

Curtea de Conturi a României a costatat că operatorul public de apă de la Turda a încălcat grav prevederile legale. Nu a organizat evidența contabilă privind producția și distribuția de apă, a fost suspendată activitatea de auditare internă și au păcălit bugetul statului.

Acestea sunt câteva din constatările auditorilor la care se mai adaugă constatarea că au cheltuit bani aiurea și au casat mijloce fixe fără a respecta prevederile legale..

Directorul CAA, Ionuț Bogdan Bobic recunoaște că nu au reușit în 3 ani să se conformeze cerințelor auditorilor și e convins de faptul că Regulament de funcționare adoptat de plenul Curții de Conturi are putere juridică asupra companiei publice pe care o conduce.

Autoritățile locale de la Turda aștern un văl de scretomanie atunci când vine vorba de verificarea financiar-contabilă a întreprinderilor publice. Instantaneu, companiile publice din Turda devin o ”gaură neagră”, în care informațiile financiare dispar subit. Fenomenul are legătură cu constatările auditorilor.

În 2018, Curtea de Conturi a României constata nereguli grave la Compania de Apă Arieș aferente în special perioadei 2014-2016 când operatorul public a fost condus de actualul primar al Turzii, Cristian Octavian Matei.

Subiectul este de actualitate, doarece o parte a sesizărilor Curții de Conturi nu au fost duse la îndeplinire nici măcar până azi, după ce în 2019, organismul de control a dat o prelungire de rezolvare a disfuncționalităților.

Ce a constat Curtea de Conturi?

  1. Nu este organizată evidența contabilă în legătură cu specificul activității proprii, respectiv producția și distribuția apei potabile, prin care să se asigure urmărirea şi controlul condiţiilor interne de producţie prin sistemul costurilor și evidențierea pierderilor neimputabile- Aceasta este și cea mai serioasă constatare a auditorilor. Oricărui consumator de apă îi vine în minte întrebarea simplă: cum a calculat Compania de Apă pierderile din sistem și cine a plătit costurile.
  2. Diminuarea veniturilor bugetului de stat în perioada 2013- 2017, reprezentând impozit pe profit și taxa pe valoarea adaugată (inclusiv accesoriile aferente), rezultată din valoarea lipsurilor neimputabile datorate pierderilor tehnice în procesele de producție și distribuție, peste nivelul normat;
  3. La nivelul entității nu se conduce evidenţa stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă cu ajutorului contului extrabilanțier 8035 “Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă”;
  4. Nu au fost reflectate corect în evidența contabilă obiectivele de investiții finalizate, pentru care au fost întocmite procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv nu au fost înregistrate ca mijloace fixe amortizabile (bunuri de retur, bunuri de preluare și bunuri proprii), pentru cele realizate din surse proprii, sau predate unităților administrativ teritoriale din Asociația „Apa Văii Arieșului” ca bunuri ale domeniului public- valoarea prejudciului -285.465 lei

Au suspendat nejustificat auditul intern

  1. În perioada verificată, sistemul de control intern managerial nu a fost organizat, implementat și dezvoltat în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial (valabil până la data de 16 iulie 2015) și ale OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice (actualizat);  Controlul financiar preventiv nu s-a organizat conform prevederilor legale;  În perioada 2014 – 2016 la nivelul entității verificate nu a fost organizată și efectuată activitatea de audit intern

Au casat nejustificat lucruri și au plătit bani aiurea

 Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea în totalitate a prevederilor legale;

  • Procedura de valorificare prin casare a mijloacelor fixe scoase din funcțiune nu s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale – prejudiciu 324.000 de lei.
  • S-au efectuat plăți, reprezentând contravaloare servicii de intervenție, întreținere, instalare și configurare hardware și software, în condițiile în care în cadrul societății există un compartiment IT, fiind angajați doi ingineri de sistem.

Directorul Companie de Apă crede că e șef la Curtea de Conturi

Politică și Putere a solicitat companiei publice să prezinte rapoartele anuale de audit. Operatorul public a precizat că nu a fost controlat anual și că nu poate face public raportul de audit. Refuzul de transmite presei raportul de audit al Curții de Conturi a fost justificat în baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi care prevede la că actele întocmite și/sau emise de structurile Curții de Conturi au caracter public numai după încheierea procedurilor de valorificare prevăzute de regulament.

”Potrivit ultimului Raport de follow-up audit al Curții de Conturi din anul 2019 a fost prelungit termenul de ducere a îndeplinire a măsurilor consemnate în acesta”, a transmis directorul Companie de Apă Aries, Bogdan Bobic.

Directorul CAA nu doar recunoaște că au reușit în 3 ani să se conformeze cerințelor auditorilor dar este și convins de faptul că un Regulament adoptat de plenul Curții de Conturi are putere juridică asupra Companiei de Apă Arieș.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.